Nowe miejsca parkingowe

Dobiegły końca prace związane z rozbudową parkingu na os. Królickiego w Kętach w rejonie bloku nr 3.

14 listopada dokonano odbioru końcowego zadania. W efekcie do dyspozycji mieszkańców osiedla oddano osiem nowych stanowisk postojowych. 
Zakończone właśnie zadanie obejmowało wycinkę istniejących drzew, które kolidowały z realizowanym zamierzeniem, korytowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo w ramach tych prac, by zastąpić usunięte drzewa, nasadzono 6 klonów. Wykonawcą robót była firma PBR JANMAR Mariusz Kolber z Choczni.  Całkowity koszt zadania wyniósł 24.154,76 zł brutto i w całości sfinansowany został z budżetu Gminy Kęty.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama