Rozszerzają aglomerację

Gminy Chełmek i Oświęcim oraz miasto Oświęcim podpisały umowę o współpracy partnerskiej.

Dzidziny, które ma objąc współpraca to między innymi: kultura, oświata, ochrona środowiska, a szczególnie ochrona powietrza, ochrona zdrowia oraz przygotowanie i realizacja wspólnych projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
5 grudnia w Chełmku miało miejsce uroczyste podpisane deklaracji współpracy na rzecz tworzenia projektu pn. „Aglomeracja Oświęcimska”.  Trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisali włodarze gmin: burmistrz Chełmka - Andrzej Saternus, prezydent Oświęcimia - Janusz Chwierut oraz wójt Gminy Oświęcim - Mirosław Smolarek. 
Gmina Chełmek, gmina Oświęcim oraz miasto Oświęcim leżą w najbliższym sąsiedztwie. Wspólna polityka regionalna oraz działanie mające na względzie rozwój wszystkich samorządów, stanowi priorytet dla każdego z nich. Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim oraz Gminy Chełmek, a także zwiększenie aktywności w obszarze współdziałania samorządów, strony zadeklarowały wolę współpracy na rzecz tworzenia projektu pn. „Aglomeracja Oświęcimska” na zasadzie partnerstwa. Współpraca Stron obejmować będzie między innymi dziedziny związane z: kulturą i oświatą, sportem i turystyką, gospodarką komunalną i komunikacją, ochroną środowiska, a szczególnie ochroną powietrza, ochroną zdrowia oraz przygotowaniem i realizacją wspólnych projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
W ramach działania na rzecz seniorów już od stycznia 2020, seniorzy z Gminy Chełmek będą mogli skorzystać ze zniżki na pływalni w Oświęcimiu, po uzyskaniu Chełmeckiej Karty Seniora.
Przypomnijmy, że Aglomerację Oświęcimską miasto Oświęcim i gmina Oświęcim utworzyły na wiosnę bieżącego roku. Chełmek jest trzecią gminą, która do niej przystąpiła. Jak zapewnia prezydent Oświęcimia, Janusz Chwierut, projekt jest otwarty na kolejne samorządy. 
Aglomeracja Oświęcimska
to obecnie liczący prawie 130 km2 obszar zamieszkały przez 70 tys. osób.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama