Skarpetki opanowały Wadowice

Przez pół roku dzieci z wadowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” testowały innowacyjne formy terapeutyczne z wykorzystaniem… skarpetek.

Teraz przyszła pora na podzielenie się dobrymi praktykami i zainspirowanie innych organizacji doświadczeniami. z realizacji projektu. Projekt „Skarpetkowo” realizowany był dzięki wsparciu Fundacji PZU.
Skąd pomysł, aby wprowadzić skarpetki do codziennej terapii dzieci z niepełnosprawnościami? Dwie kolorowe skarpetki, obowiązkowo nie do pary - to symbol niedopasowania społecznego, ale też genotypowego u dzieci z Zespołem Downa. Idea zakładania różnokolorowych skarpetek jest coraz popularniejsza. Stowarzyszenie „Dać szansę” chciało poprzez realizację projektu przyczynić się do zwiększenia wiedzy społeczności lokalnej na temat potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz zmniejszyć lęk przed bliższym kontaktem z nimi. Grant otrzymany od Fundacji PZU pozwolił na przetestowanie sześciu form terapeutycznych.
 
1. Skarpetkowy teatrzyk
Na zajęciach o charakterze artystyczno - teatralnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza pracowały nad wykonaniem pacynek ze skarpetek i ćwiczyły wcielanie się w różne role w ramach świetlicowego teatrzyku. 
 
2. Sensoryczne skarpetki
Na zajęciach z terapeutą SI dzieci skorzystały z nowej formy pomocy do zajęć – sensorycznych skarpetek przygotowanych ze skarpet rożnej długości oraz wypełnień z różnych materiałów. 
 
3. Projektowanie skarpetkowe
Na zajęciach o charakterze artystyczno – manualnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza pracowały nad wykonaniem ozdób i przedmiotów użytkowych ze skarpetek. Zajęcia połączyły elementy rękodzieła z rozwijaniem kreatywności dzieci. 
 
4. Rehabilitacja w skarpetkach
Na zajęciach z rehabilitantem dzieci ćwiczyły bez użycia obuwia sportowego - na ich stopach były tylko skarpetki. Wsparcie było dedykowane dzieciom z płaskostopiem oraz schorzeniami/ urazami stóp. 
 
5. Skarpetki nie do pary
Przeprowadzono kampanię promującą integrację dzieci niepełnosprawnych i nagłaśniającą ich potrzeby w społeczeństwie. Zorganizowaliśmy sesję fotograficzną z dziecięcymi stopami w różnokolorowych skarpetkach w roli głównej, wydaliśmy okolicznościowy kalendarz na rok 2020 oraz opublikowaliśmy internetowy artykuł promocyjny. 
 
6. Skarpeta od Mikołaja
W ramach zadania zorganizowaliśmy spotkanie z Mikołajem, na którym 100 dzieci z niepełnosprawnościami otrzymało upominki wraz ze świąteczną skarpetą. 
 
Przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Dać szansę” z Wadowic nie byłoby możliwe bez Fundacji PZU, która przyznała grant na realizację projektu „Skarpetkowo”. Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Fundatorem Fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury.
 
Marzena Pawińska - koordynator Projektu
 
Foto: Kocie Kadry


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama