Jest nas coraz mniej

Na koniec 2019 roku w naszym regionie (powiaty oświęcimski i wadowicki) mieszkały 313 492 osoby. To o 865 mieszkańców mniej niż w roku 2015.

Nieznacznie większym spośród naszych powiatów jest wadowicki, w którym mieszka 160 006 osób, przy 153 486 mieszkańcach powiatu oświęcimskiego. Co ciekawe, różnica ta się systematycznie powiększa. W ciągu ostatnich 4 lat w powiecie wadowickim przybyło 468 mieszkańców, zaś w oświęcimskim populacja zmniejszyła się o 1 333 osoby.
Większość na naszym terenie stanowią kobiety, których jest 160 299, przy 153 193 mężczyznach. Nie jest to jednak niespodzianką, gdyż podobną tendencję obserwujemy w skali całego kraju. Jedyną gminą regionu, w której mieszka więcej mężczyzn niż kobiet jest Wieprz. Blisko równowagi jest jeszcze Mucharzu, gdzie kobiet żyje 2062, zaś mężczyzn - 2060.
 
 
Różnice w stosunku do danych w całym kraju zaobserwować można w podziale na mieszkańców miast i wsi. W skali ogólnopolskiej w miastach żyje 60 procent Polaków, tymczasem w naszym regionie proporcje te są odwrócone. To na wsi mieszka 60,54% mieszkańców regionu (189 776 osób), zaś w miastach zaledwie 39,46% (123 716).
Co ciekawe, różnica ta się pogłębia. W ostatnim czasie liczba mieszkańców każdego z miast regionu się zmniejszyła (najwięcej w Oświęcimiu - o 1210 osób w ciągu 4 lat, najmniej w Zatorze - o 28 osób), zaś we wszystkich gminach wiejskich liczba mieszkańców wzrosła. Warto również zauważyć duże dysproporcje w tej statystyce między powiatem oświęcimskim i wadowickim. W tym pierwszym mieszkańcy miast stanowią aż 52,46% mieszkańców, zaś w powiecie wadowickim mieszczanie to zaledwie 27,00% ogółu społeczeństwa. Wynika to z faktu, iż
w powiecie oświęcimskim usytuowanych jest więcej miast - pięć, zaś w wadowickim tylko trzy. Z kolei w przypadku gmin wiejskich proporcje są odwrotne. W wadowickim jest ich siedem, zaś w oświęcimskim tylko cztery.
Wśród ośmiu miast regionu największym jest Oświęcim (dokładne liczby mieszkańców miast zamieszczamy na wykresie obok). Na drugim miejscu plasuje się Andrychów, a na trzecim Wadowice, które mają o 69 więcej mieszkańców niż Kęty. Z kolei najmniejszymi miastami naszego regionu są Kalwaria Zebrzydowska (4 493 mieszkańców) i Zator (3 664).
 
 
Wśród gmin prym wiedzie Andrychów (w skład gminy wchodzi miasto oraz 7 sołectw) będący jedyną jednostką samorządu w naszym regionie liczącą ponad 40 tysięcy mieszkańców (dokładnie 43 477). 
Wśród gmin wiejskich największa jest gmina Oświęcim (13 sołectw wokół miasta Oświęcim) licząca 18 505 mieszkańców. Z kolei najmniejszymi gminami są Polanka Wielka w powiecie oświęcimskim (4 313) i Mucharz (4 122) w powiecie wadowickim. 
 
Jarosław Zięba
 
Wszystkie dane za Głównym Urzędem Statystycznym, stan na dzień 31.12.2019.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama